POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A SITE-ULUI WWW.EPICSAIL.DE

CAP. I CINE SUNTEM
Site-ul www.epicsail.de este deținut și administrat de NEW LIFE COMP S.R.L., societate cu sediul în România, Mun. Sibiu, Pasajul Școlii nr. 2, județ Sibiu, înmatriculată la ONRC sub nr. J/32/436/1996, CUI RO 8684222, e-mail: [email protected]
NEW LIFE COMP S.R.L. a luat măsurile necesare în vederea respectării datelor dvs. cu caracter personal împotriva pierderii, alterării și/sau eliminării riscului de acces neautorizat la acestea, conform GDPR – Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
La fiecare navigare pe site-ul epicsail.de, la fiecare solicitare de ofertă sau la utilizarea oricărui serviciu oferit de site-ul nostru, ne sunt încredințate informații privind date cu caracter personal.
Această politică de confidențialitate arată care date cu caracter personal sunt prelucrate, scopul prelucrării acestora, temeiul legal al prelucrării lor, termenul pentru care sunt stocate aceste date, precum și drepturile și obligațiile pe care le are orice vizitator sau consumator.
Suntem pe deplin conștienți că aceste date aparțin vizitatorilor/clienților/consumatorilor, astfel că facem tot posibilul ca aceste date să fie păstrate în siguranță.
Prin navigarea pe site-ul epicsail.de sau prin contactarea noastră, înscriere la newsletter sau cumpărarea serviciilor ori produselor noastre, declarați că ați fost informat în mod adecvat asupra prelucrării datelor cu caracter personal prin parcurgerea Politicii de confidențialitate.
Ne rezervăm dreptul de a actualiza această politică din când în când publicând o versiune nouă pe web-site-ul nostru. Trebuie să verificați ocazional această pagină pentru a vă asigura că înțelegeți orice modificare adusă acestei politici.
CAP. II DEFINIȚII ȘI TERMENI
„GDPR” reprezintă Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. (Regulamentul)

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
”Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
„Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

CAP. III CE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTĂM
Putem colecta următoarele tipuri de date cu caracter personal:
Informații despre computer, inclusiv adresa IP, locația geografică, tipul și versiunea browser-ului și despre sistemul de operare;
Informații despre vizitele și utilizarea acestui website, inclusiv sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările paginii și căile de navigare pe website;
Informații precum numele, prenumele, domiciliul din cartea de identitate, adresa de resedinta, vârsta, sexul, numărul de telefon, adresa de e-mail, pe care le introduceți atunci când vă înregistrați pe website-ul nostru, când achiziționați un serviciu ;
Informații precum numele, prenumele și adresa dvs. de e-mail, pe care le introduceți pentru a configura abonările la e-mailurile și/sau la buletinele noastre informative;
Informații care sunt generate în timp ce utilizați website-ul nostru, inclusiv despre când, cât de des și în ce circumstanțe îl utilizați;
Informații conținute în orice comunicări ne trimiteți prin e-mail sau prin intermediul website-ului nostru, inclusiv conținutul comunicărilor și metadatele acestora;
În cazul furnizării de către dvs. a informațiilor în legătură cu alte persoane pentru care achiziționați serviciile, trebuie să faceți acest lucru numai cu acordul acelor persoane și numai după ce acestea au luat act și au consimțit asupra prevederilor politicii de confidențialitate.
CAP. IV SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Informațiile personale transmise prin intermediul website-ului nostru vor fi utilizate în scopurile specificate de această politică sau în paginile respective ale website-ului.

Putem folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru:

Achiziționarea de către dvs. a biletelor/serviciilor prin intermediul website-ului nostru;
Furnizarea serviciilor achiziționate prin intermediul website-ului nostru;
Administrarea website-ului și a afacerii noastre;
Personalizarea website-ului nostru pentru dumneavoastră;
Autorizarea utilizării serviciilor disponibile pe website-ul nostru;
Trimiterea de bunuri cumpărate prin intermediul website-ului nostru;
Trimiterea de rapoarte, facturi și notificări de plată către dumneavoastră și colectarea plăților de la dumneavoastră;
Trimiterea de comunicări comerciale în vederea informării;
Trimiterea prin e-mail de notificări solicitate în mod expres;
Trimiterea buletinului nostru informativ prin e-mail, dacă l-ați solicitat (ne puteți informa oricând dacă nu mai doriți această comunicare);
Trimiterea de comunicări de marketing referitoare la afacerea noastră (ne puteți informa în orice moment dacă nu mai doriți să primiți comunicări de marketing);
Furnizarea către terți a informațiilor statistice despre utilizatorii noștri (acești terți nu vor putea identifica niciun utilizator cu ajutorul acestor informații);
Abordarea solicitărilor și reclamațiilor făcute de dumneavoastră sau despre dumneavoastră referitoare la website-ul nostru;
Păstrarea securității website-ului nostru și prevenirea fraudelor;
Verificarea respectării termenilor și condițiilor care reglementează utilizarea website-ului nostru.
Dacă trimiteți informații personale în vederea publicării pe website-ul nostru, vom publica și vom folosi aceste informații în concordanță cu întinderea acordului pe care ni-l furnizați.

Setările de confidențialitate pot fi utilizate pentru a limita publicarea informațiilor dumneavoastră pe website-ul nostru și pot fi modificate cu ajutorul comutatoarelor de confidențialitate de pe website.

Nu vom furniza datele dumneavoastră cu caracter personal, fără consimțământul dvs. expres, către terți pentru marketingul direct din partea acestor terți sau din partea oricărei alte terțe părți.
CAP. V TEMEIUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este prevăzut de dispozițiile Regulamentului:
● art. 6 alin. (1), lit. a): „persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”;
● art. 6 alin. (1), lit. b): „prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”;
● art. 6 alin. (1), lit. c): „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului”;
● şi art. 6 alin. (1), lit. f): „prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal
CAP. VI CUI PUTEM DIVULGA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Putem divulga datele dumneavoastră cu caracter personal oricăruia dintre angajații, ofițerii, asigurătorii, consilierii profesioniști, agenții, furnizorii sau subcontractanții noștri după cum este necesar în mod rezonabil pentru scopurile prevăzute în această politică.

Putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal oricărui membru al grupului nostru în funcție de cum este necesar în mod rezonabil pentru scopurile prevăzute în această politică.

Putem divulga datele dumneavoastră cu caracter personal:
În măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;
În legătură cu orice procedură legală potențială sau în curs;
Pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații către terți în scopul prevenirii fraudelor);
Oricărei persoane considerăm în mod rezonabil că s-ar putea adresa unei instanțe sau unei alte autorități competente pentru divulgarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care, în opinia noastră rezonabilă, o astfel de instanță sau autoritate ar putea să dispună divulgarea datele dumneavoastră cu caracter personal.
Cu excepția situațiilor prevăzute în această politică, garantăm că nu vom furniza datele dumneavoastră cu caracter personal către terți.

CAP. VII. TRANSFERUL INTERNAȚIONAL DE DATE CU CARACTER PERSONAL
Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm pot fi stocate, prelucrate și transferate între oricare dintre țările în care funcționăm pentru a ne permite să utilizăm informațiile în conformitate cu această politică.
Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le publicați pe website-ul nostru sau pe care le trimiteți spre publicare pe website-ul nostru pot fi disponibile prin internet în întreaga lume. Nu putem împiedica utilizarea sau utilizarea greșită a acestor informații de către alții.
Prin acceptarea prezentei Politici de confidențialitate, sunteți de acord în mod expres cu transferurile de informații personale descrise în această Secțiune
CAP. VIII CÂT PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm cu orice scop sau scopuri nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar pentru acel scop sau scopuri.
Ca regulă generală, de obicei ștergem datele cu caracter personal care se încadrează în categoriile prezentate mai jos la datele stabilite mai jos:
-informații despre computer, inclusiv adresa IP, locația geografică, tipul și versiunea browser-ului și despre sistemul de operare – 3 ani de la ultima interacțiune cu dumneavoastră;
-informații despre vizitele și utilizarea acestui website, inclusiv sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările paginii și căile de navigare pe website -3 ani de la ultima interacțiune cu dumneavoastră;
-informații precum numele, prenumele, domiciliul din cartea de identitate, adresa de resedinta, vârsta, sexul, numărul de telefon, adresa de e-mail, pe care le introduceți atunci când vă înregistrați pe website-ul nostru, când achiziționați un serviciu – 3 ani de la ultima interacțiune cu dumneavoastră;
-informații referitoare la serviciile utilizate sau tranzacții pe care le faceți prin intermediul website-ului nostru, care pot include numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail – 3 ani de la data încheierii tranzacțiilor;
-informații conținute în orice comunicări ne trimiteți prin e-mail sau prin intermediul website-ului nostru, inclusiv conținutul comunicărilor și metadatele acestora – 3 ani de la ultima comunicare;
-orice alte informații personale pe care ni le trimiteți – 3 ani de la ultima comunicare.
Contrar dispozițiilor din aceast Capitol, vom păstra documente (inclusiv documente electronice) care conțin date cu caracter personal:
în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;
dacă considerăm că documentele pot fi relevante pentru orice procedură legală în derulare sau viitoare;
pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații către terți în scopul prevenirii fraudelor);
Vom putea folosi datele dvs. cu caracter personal din supravegherea video din motive de securitate, pentru a putea urmări eventuale incidente, pentru a preveni și raporta eventuale infracțiuni. În această situație, vom păstra datele dvs. pentru perioada de timp necesară pentru a preveni și raporta respectivele incidente. Respectivele incidente sau fraude pot fi distribuite companiilor de asigurări sau autorităților competente în scopul derulării investigațiilor. Aceștia au obligația independentă de a prelucra datele dvs. cu caracter personal. Înregistrările video vor fi salvate în conformitate cu legislația aplicabilă, dar pentru maximum 30 de zile.

CAP. IX SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
Vom lua măsuri de precauție tehnice și organizaționale rezonabile pentru a preveni pierderea, utilizarea necorespunzătoare sau modificarea informațiilor dvs. personale.
Vom stoca toate informațiile personale pe care le oferiți pe serverele noastre securizate (protejate prin parolă și firewall).
Ați luat la cunoștință faptul că transmiterea informațiilor pe internet este în mod obișnuit nesigură și nu putem garanta securitatea datelor trimise pe internet.
În cazul în care sunteți nevoit să vă logați / înregistrați pe site-ul nostru cu user și parolă, sunteți responsabil(ă) pentru păstrarea confidențialității parolei pe care o utilizați pentru accesarea website-ului nostru; nu vă vom solicita niciodată parola (cu excepția momentului când vă conectați pe website-ul nostru).
CAP. X DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ
Ne puteți solicita să vă oferim orice date cu caracter personal deținem despre dumneavoastră, fără achitarea vreunei taxe, cu condiția furnizării de dovezi suficiente cu privire la identitatea dumneavoastră. În acest scop, de regulă, acceptăm o fotocopie a actului dumneavoastră de identitate.

Putem reține datele cu caracter personal pe care le solicitați în măsura permisă de lege.

Nu transmite, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing.

Drepturile de care beneficiați:
● Dreptul de informare – cu privire la datele noastre de identificare, scopul și temeiul juridic în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal, destinatarii datelor și perioada de stocare etc.;
● Dreptul de acces la date – aveți dreptul de a primi o confirmare din partea noastră cu privire la efectuarea sau nu a unor operațiuni de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și o copie a datelor personale prelucrate;
● Dreptul de rectificare și ștergere a datelor – aveți dreptul de a obține rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal, precum și posibilitatea de a solicita ștergerea datelor personale din evidențele/bazele de noastre de date;
●Dreptul la restricționarea prelucrării datelor – aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, în situația în care datele nu sunt exacte, prelucrarea este ilegală, sau nu mai avem nevoie de aceste date etc.
● Dreptul la portarea datelor – aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat în formatul utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator.
● Dreptul de opoziție – aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în anumite condiții;
● Dreptul de a nu fi subiect al unei decizii automate de prelucrare – aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Precizăm că nu prelucrăm date cu caracter personal în mod automat și nicio persoană vizată nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată;
● Dreptul de a fi informat cu privire la incidentele de securitate vizând datele personale;
●Dreptul de retragere în orice moment a consimțământului acordat pentru prelucrarea datelor personale – aveți dreptul de vă retrage oricând consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
●Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere – dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.

Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în primul rând pe e-mail la adresa [email protected] sau într-o altă modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea dumneavoastră și îndreptățirrea de a primi aceste informații.
Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile.
Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea cererii dumneavoastră.
În anumite situații, este posibil sa nu vă putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele cu caracter personal din cauza dispozitiilor legale.
Dacă refuzăm cererea dumneavoastră de acces, vă vom informa despre motivul refuzului.
De asemnea, vom refuza cererea dumneavoastră în cazul în suntem în imposibilitate de a vă indentifica.

CAP.XI SITE-URI TERȚE

Site-ul nostru poate include hyperlink-uri către și detalii despre site-uri terțe. Nu deținem niciun control și nu ne facem responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale terților.

CAP.XII COOKIE-URI

Website-ul nostru folosește cookie-uri. Cookie-ul este un fișier care conține un identificator (un șir de litere și numere), care este trimis de un server web către un browser și care este stocat de acel browser.
Identificatorul este apoi trimis înapoi la server de fiecare dată când browser-ul solicită o pagină de la acesta. Cookie-urile pot fi cookie-uri „persistente” sau cookie-uri „de sesiune”: cookie-ul persistent va fi stocat de către browser și va rămâne valabil până la data stabilită de expirare, cu excepția cazului în care acesta este șters înainte de data de expirare; pe de altă parte, cookie-ul de sesiune va expira la sfârșitul sesiunii utilizatorului, la închiderea browser-ului.
Cookie-urile nu conțin de obicei informații care identifică personal un utilizator, dar datele cu caracter personal pe care le stocăm despre dumnevoastră pot fi legate de informațiile stocate și obținute prin cookie-uri.
Blocarea tuturor cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilității multor website-uri.
Dacă blocați cookie-urile, nu veți putea utiliza toate funcțiile de pe website-ul nostru.
Puteți șterge cookie-urile deja stocate pe computer.
Ștergerea cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilității multor website-uri.

CAP. XIII RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR

Suntem la dispoziția dvs. pentru orice sugestie, nelămurire, informație cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, dvs. putând contacta responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal la adresa de e-mail [email protected]

CAP. XIV ACTUALIZAREA POLITICII PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA DATELOR
Ne rezervăm dreptul ca, în mod discretionar, să adăugam, să modificăm sau să eliminăm în viitor porțiuni din această Politică de Confidentialitate pentru a ne asigura că informațiile conținute furnizează o informare relevantă și adecvată cu privire la colectarea și procesarea de către noi a datelor dvs. personale.
Puteți găsi oricând versiunea actualizată a Politicii noastre de Confidențialitate în această pagină web.

PRIVACY POLICY WWW.EPICSAIL.DE

CHAPTER I. WHO WE ARE
The website www.epicsail.de is owned and administered by NEW LIFE COMP SRL, with its legal seat in Romania, Sibiu, 2nd Pasajul Scolii street, registered with the National Office of the Trade Register (ONRC) under no. J32/436/1996, Single Registration Code (CUI)  RO 8684222, e-mail: [email protected]
NEW LIFE COMP S.R.L has taken all the necessary precautionary measures in order to ensure a lawful processing of your personal data and minimize the risk of any alteration or unauthorized access to your data, in accordance with Regulation UE 2016/679 (GDPR) – on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC.
Upon each surfing on the website epicsail.de, upon every offer request or upon each use of any service provided by our website, personal data information is entrusted to us.
This privacy policy shows which personal data is processed, the purpose of the processing, the legal grounds of the processing, the term during which his data is stored, as well as the rights and obligations every visitor or consumer has.
We are fully aware that this data belongs to the visitors/clients/consumers and, therefore, we are doing everything possible to keep the data safe.
By surfing on the website epicsail.de or by contacting us, registering for our newsletter or purchasing our services or products, you state that you have been properly informed regarding the processing of your personal data by reading the Privacy policy.
We reserve the right to update this policy from time to time, by publishing a new version on our website. You must occasionally check this page to ensure that you understand any change brought to this policy.
CHAPTER II. DEFINITIONS AND TERMS
“GDPR” represents Regulation (EU) 679/2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (the Regulation).

“Personal data” means any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person;
“Processing” means any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organization, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction;
“Controller” means the natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of personal data; where the purposes and means of such processing are determined by Union or Member State law, the controller or the specific criteria for its nomination may be provided for by Union or Member State law.

CHAPTER III. WHAT PERSONAL DATA WE COLLECT
information regarding the computer, including the IP address, the geographic location, the browser type and version and the operating system;
information regarding the visits and the use of this website, including the recommendation source, the duration of the visit, the page views and the surfing ways on the website;
information such as your name, surname, home address from your ID card, residency address, age, sex, phone number, e-mail address, which you insert when registering on our website;
information such as your name and e-mail address, which you insert in order to configure the subscription to our e-mails and/or newsletters;
information being generated while you are using our website, including on when, how often and in what circumstances you are using it;
information contained in any communication you send us via e-mail or by means of our website, including the content of the communications and their metadata;
in case you send us information regarding other people for whom you purchase the tickets, you have the obligation to do this only after the people you are buying the tickets for have taken note and consented to the Privacy Policy provisions.

CHAPTER IV. THE PURPOSE OF PROCESSING PERSONAL DATA
The personal information sent by means of our website will be used for the purposes specified by this policy or on the respective website pages.

We can use your personal data in order to:

purchase tickets /service on our website
supply the services purchased through our website;
administer our website and our business;
personalize our website for you;
authorize the use of the services available on our website;
send goods purchased through our website;
send reports, invoices and payment notices to you and to collect payments from you;
send commercial communications for information purposes;
send via e-mail notifications you expressly requested;
send our newsletter via e-mail, if you requested it (you can inform us at any moment if you no longer wish to receive this communication);
send marketing communications regarding our business (you can inform us at any moment if you no longer wish to receive marketing communications);
supply third parties with statistical information on our users (these third parties will not be able to identify any user by means of this information);
handle the requests or complaints made by you or about you regarding our website;
preserve the security of our website and to prevent frauds;
verify the observance of the terms and conditions regulating the use of our website.
If you send personal information with a view of publishing it on our website, we will publish and use this information according to the extent of the consent you give us.

The privacy settings can be used to limit the publishing of your information on our website and can be modified by means of the privacy switches on the website.
We will not supply your personal data, without your express consent, to third parties, for purposes of direct marketing from those or other third parties.
CHAPTER V. BASIS FOR PROCESSING PERSONAL DATA
The legal grounds for processing your personal data is established in the Regulation dispositions:
● art. 6 para. (1), letter a): “the data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes”;
● art. 6 para. (1), letter b): “processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract”;
● art. 6 para. (1), letter c): “processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject”;
● and art. 6 para. (1), letter f): “processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data”.
CHAPTER VI. TO WHOM MAY WE DISCLOSE YOUR PERSONAL DATA

We may disclose your personal data to any of our employees, officers, insurers, professional counsellors, agencies, suppliers or subcontractors, as reasonably needed for the purposes indicated in this policy.

We may disclose your personal data to any member of our group, as reasonably needed for the purposes indicated in this policy.

We may disclose your personal data:
to the extent to which we are required by law;
with respect to any potential or ongoing legal procedure;
in order to establish, exercise or defend our legal rights (including the supply of information to third parties for the purpose of preventing fraud);
to any person we reasonably believe could address a court or another competent authority for the disclosure of your personal data if, in our reasonable opinion, such court or authority could order the disclosure of your personal data.
Except for the situations indicated in this policy, we will not supply your personal data to third parties.
CHAPTER VII. THE INTERNATIONAL TRANSFERUL OF PERSONAL DATA
Your personal data that we collect may be stored, processed and transferred between any of the countries we are active in, in order to allow us to use the information according to this policy.
Your personal data that you publish on our website or you send for publication on our website may be available worldwide through the internet. We cannot prevent the use or wrongful use of this information by other parties.
By accepting this Privacy Policy, you expressly consent to the transfers of personal data described in this Section.
CHAPTER VIII. HOW LONG WE KEEP YOUR PERSONAL DATA
Your personal data that we process for any purpose or purposes will not be kept longer than necessary for that purpose or purposes.
As a general rule, we usually erase the personal data falling under the categories presented below at the date indicated below:
– information regarding the computer, including the IP address, the geographic location, the browser type and version and the operating system – 3 years since the last interaction with you;
– information regarding the visits and the use of this website, including the recommendation source, the duration of the visit, the page views and the surfing ways on the website – 3 years since the last interaction with you;
– information such as your name, surname, home address from your ID card, residency address, age, sex, phone number, e-mail address, which you insert when registering on our website – 3 years since the last interaction with you;
-information regarding any services used or transactions you make by means of our website, which may include surname and first name, e-mail address – 3 years from the date of concluding the transactions;
– information contained in any communication you send us via e-mail or by means of our website, including the content of the communications and their metadata – 3 years from the last communication;
-any other personal information you send us – 3 years from the last communication;
Contrary to the dispositions in this Chapter, we will keep documents (including electronic documents) containing personal data:
Insofar as this is required by law;
If we believe the documents may be relevant for any current or future legal procedure; and
In order to establish, exercise or defend our legal rights (including the supply of information to third parties for the purpose of preventing fraud).

We will be able to use your personal data from video surveillance for security reasons to track incidents, prevent and report criminal offenses committed. In this situation, we will retain your data for the amount of time it takes to prevent and / or report potential frauds and other offenses.  Incidents and fraud can be distributed to insurance companies, judicial authorities or law enforcement to complete investigations. Please note that these recipients have an independent right or obligation to process your personal data. Video recordings will be saved in accordance with the applicable law, but for up to 30 days.

CHAPTER IX. THE SECURITY OF YOUR PERSONAL DATA
We will take reasonable technical and organizational precaution measures to prevent the loss, improper use or change of your personal information.
We will store all personal information you provide on our secured servers (protected by password and firewall).
You have been informed that sending information via the internet is currently unsafe and we cannot guarantee the security of the data sent via the internet.
You are responsible to keep the confidentiality of the password you use to access our website; we will never ask for your password (except for the moment when you connect to our website).
CHAPTER X. YOUR RIGHTS AS DATA SUBJECT
You may ask us to provide any personal data we have about you, without the payment of any fee, on condition that you provide sufficient proof regarding your identity. For this purpose, we usually accept a photocopy of your identity document.

We may keep the personal you request, to the extent allowed by law.

 We do not transmit, sell or transfer your data to third parties for marketing purposes.

You enjoy:
● Right of information – regarding our identification data, the purpose and legal grounds for processing your personal data, the recipients of the data and the storage period etc.);
● Right of access to the data – the right to obtain from the us confirmation as to whether or not personal data concerning him or her are being processed, as well as a copy of the processed personal data);
● Right to rectification and erasure of the data – the right to obtain the rectification or the completion of your personal data, as well as the possibility to request the erasure of your personal data from our records/databases;
● Right to restriction of data processing – you have the right to request restriction of personal data processing, if the data is not accurate, the processing is illegal or we no longer need the data etc.
● Right to data portability – you have the right to receive the personal data concerning you and which you provided to us, in the format currently used and which can be automatically read and the right to send this data to another controller.
● Right to object – you have the right to object to the processing of your personal data, under certain conditions;
● Right not to be subject to a decision based solely on automated processing – you have the right not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling, which produces legal effects concerning you or similarly significantly affects you. We mention that we do not automatically process personal data and no data subject is the object of a decision based solely on automated processing;
● Right to be informed regarding security incidents targeting personal data;
● Right to withdraw at any moment the consent given for personal data processing – you have the right to withdraw at any time the consent given for the processing of your personal data;
● Right to complain before a supervisory authority – if you are unsatisfied, you may address the ANSPDCP.

Please inform us about your requests, first of all via e-mail, at the address [email protected] or via another modality providing proof of your identity and your entitlement to receive this information.

We will try to answer your request within 30 days.

Still, the term may be extended due to specific reasons related to the specific legal right or the complexity of your request. 
In certain situations, it may be possible that we cannot provide you access to all or part of the personal data, due to the legal provisions.

If we refuse your access request, we will inform you about the reason for the refusal.
At the same time, we will refuse your request if we cannot identify you.
CHAPTER XI. THIRD PARTY WEBSITES
Our website includes hyperlinks to and details about third-party websites. We have no control over and we are not liable for the privacy policies and practices of the third parties.
CHAPTER XII. COOKIES

Our website uses cookies. The cookie is a file containing an identifier (a string of letters and numbers), which is sent by a web server to a browser and which is stored by that browser.

The identifier is set back to the server every time the browser requests a page from it. The cookies may be “persistent” cookies or “session” cookies: the persistent cookie will be stored by the browser and will remain valid until the set expiry date, except for the case when it is erased before the expiry date; on the other hand, the session cookie will expire at the end of the user’s session, upon closing the browser.

The cookies do not usually contain information personally identifying a user, but the personal data we store about you may be connected to the information stored and obtained via cookies.

The blocking of all cookies will have a negative impact on the usability of several websites.

If you block the cookies, you cannot use all functions on our website.

You may erase the cookies already stored on your computer.

The erasure of cookies will have a negative impact on the usability of several websites.

CHAPTER XIII. DATA PROTECTION OFFICER

We are at your disposal for any suggestion, query, information regarding processing your personal data; you can contact the Data Protection Officer at [email protected]

CHAPTER XIV. PRIVACY NOTICE UPDATES

We reserve the right, at our discretion, to add, modify or remove portions of this Privacy Policy in the future to ensure that the information herein provides relevant and adequate information about our collecting and processing of your personal data.
You can always find the updated version of our Privacy Policy on this website.