REGULAMENT ESF – EPIC SAIL FESTIVAL

CAP. I
ORGANIZATORUL, DENUMIREA, PERIOADA ȘI LOCAȚIA EVENIMENTULUI
Organizatorul evenimentului este NEW LIFE COMP S.R.L., societate cu sediul în Mun. Sibiu, Pasajul Școlii nr. 2, județ Sibiu, înmatriculată la ONRC sub nr. J/32/436/1996, CUI RO 8684222, e-mail: [email protected].
Denumirea evenimentului: ESF – Epic Sail Festival
Perioada evenimentului: 28 MAI – 4 IUNIE 2022
Locația evenimentului: Croația
Sâmbătă, 28.05.2022 – Kastela
Duminică, 29.05.2022 – Vis Island
Luni, 30.05.2022 – Palmizana
Marți, 31.05.2022 – Hvar
Miercuri , 01.06.2022 – Bol Island
Joi, 02.06.2022 – Trogir
Vineri, 03.06.2022 – Kastela
Sâmbătă, 04.06.2022 – Kastela

CAP. II
DISPOZIȚII GENERALE
II.1 Prezentul Regulament stabilește termenii și condițiile desfășurării evenimentului ESF – Epic Sail Festival (denumit în continuare ESF sau evenimentul), organizat de către New Life Comp S.R.L. (denumit în continuare Organizator), în perioada și locațiile precizate în cuprinsul Cap. I.
II.2 Achiziționarea biletului la ESF de către Participant reprezintă acordul tacit pe care acesta din urmă îl dă cu privire la acceptarea termenilor și condițiilor contractuale cuprinse în prezentul Regulament. Acesta declară că a citit, a înțeles și a acceptat toate prevederile prevăzute în prezentul Regulament.
II.3 Prin achiziționarea biletului la ESF de către Participant are loc încheierea înțelegerii între părțile contractuale ESF și Participant, prevederile prezentului Regulament conținând drepturile și obligațiile care incumbă Părților atât cu privire la relația dintre aceștia, cât și cu privire la relația dintre toți Participanții la ESF.
II.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului Regulament, fără a avea obligația înștiințării în prealabil a Participantului. Regulamentul și eventualele modificări sunt afișate pe site-ul ESF și vor putea fi consultate și la bordul fiecărei ambarcațiuni.

CAP. III
CATEGORII DE BILETE
Categoriile de bilete sunt afișate pe site-ul Organizatorului.
III.1 În funcție de numărul de bilete achiziționate, Participanții pot opta pentru următoarele variante:
Pachetul The Epic One;
Asigură Participantului accesul la eveniment pe toată durata acestuia.
Prețul acestui bilet acoperă per Participant:
Transportul Participantului de la aeroporturile din Zadar sau Split până la portul unde se află ambarcațiunea;
Accesul și cazarea Participantului pe ambarcațiune;
Mâncare și băutură (all inclusive);
Accesul Participantului la petrecerile de zi (care vor avea loc pe ambarcațiune) dar și la cele nocturne (care vor avea loc pe țărm, la localurile partenere ale Organizatorului)
Skipper profesional;
Taxe acostare / întreținere / alimentare ambarcațiune (e.g taxe marină, curățenie, combustibil);
Discounturi oferite de Organizator la localurile / restaurantele / terasele partenere de pe uscat.

Pachetul The Epic Couple;

Cuprinde costul biletului per cuplu / grup de 2 persoane și asigură Participanților accesul la eveniment pe toată durata acestuia.
Prețul acestui bilet acoperă pentru fiecare Participant:
Transportul Participantului de la aeroporturile din Zadar sau Split până la portul unde se află ambarcațiunea;
Accesul și cazarea Participantului pe ambarcațiune;
Mâncare și băutură (all inclusive);
Accesul Participantului la petrecerile de zi (care vor avea loc pe ambarcațiune) dar și la cele nocturne (care vor avea loc pe țărm, la localurile partenere ale Organizatorului)
Skipper profesional;
Taxe acostare / întreținere / alimentare ambarcațiune (e.g taxe marină, curățenie, combustibil);
Discounturi oferite de Organizator la localurile / restaurantele / terasele partenere de pe uscat.

Pachetul The Epic Crew;

Cuprinde costul biletului pentru un grup de min. 8 persoane și asigură Participanților accesul la eveniment pe toată durata acestuia.
Prețul acestui bilet acoperă pentru fiecare Participant:
Transportul Participantului de la aeroporturile din Zadar sau Split până la portul unde se află ambarcațiunea;
Accesul și cazarea Participantului pe ambarcațiune;
Mâncare și băutură (all inclusive);
Accesul Participantului la petrecerile de zi (care vor avea loc pe ambarcațiune) dar și la cele nocturne (care vor avea loc pe țărm, la localurile partenere ale Organizatorului)
Skipper profesional;
Taxe acostare / întreținere / alimentare ambarcațiune (e.g taxe marină, curățenie, combustibil);
Discounturi oferite de Organizator la localurile / restaurantele / terasele partenere de pe uscat.
III.2 În funcție de momentul achiziționării biletului, Participanții au posibilitatea de a beneficia de discountul oferit de către Organizator prin punerea la dispoziție a celor 3 pachete enumerate la punctul III. 1 în varianta Early Bird.
III.3 Varianta Early Bird a celor 3 pachete poate fi achiziționată pe o perioadă de cel mult 7 (șapte) zile din momentul lansării site-ului oficial al Organizatorului.
III.4 Organizatorul pune la dispoziția Participantului posibilitatea de a opta pentru 4 categorii de extropțiuni, după cum urmează:
Opțiunea de Personal Chef – prețul acestei opțiuni cuprinde serviciile unui personal chef pe ambarcațiune, care asigură mesele principale ale zilei pentru Participanții de pe resepctiva ambarcațiune (mic-dejun, prânz cină);
Opțiunea Personal Bartender – prețul acestei opțiuni cuprinde serviciile unui barman personal pe ambarcațiune, care asigură servirea Participanților cu băuturi alcoolice și non-alcoolice;
Opțiunea Own boat experience – permite Participanților doar accesul la petrecerile organizate în cadrul evenimentului, atât la cele de pe apă, cât și la cele de pe uscat. Participanții care achiziționează această extraopțiune vor participa la eveniment folosind propria barcă / ambarcațiune. Organizatorul nu pune la dispoziție acestor Participanți o ambarcațiune închiriată și nu suportă niciun alt fel de taxe / cheltuieli aferente. Persoanele care achiziționează această opțiune au acces la întreg evenimentul pe toată durata acestuia;
Opțiunea Supply the boat – disponibilă numai pentru Participanții care au achiziționat extraopțiunea Own boat experience asigură aprovizionarea bărcii Participanților cu mâncare și băutură, oferind acestora posibilitatea de a găti urmând rețetele unui chef.

CAP. IV
PROCEDURA DE ACHIZIȚIONARE A BILETELOR
IV. 1 Biletele pot fi achiziționate exclusiv online, de pe site-ul Organizatorului, prin plata cu cardul sau prin ordin de plată. Organizatorul nu colaborează cu alți parteneri pentru procedura de achiziționare a biletelor și nu garantează valabilitatea biletelor cumpărate de pe alte site-uri sau de la alte persoane.
IV.2 Este strict interzisă revânzarea biletelor la ESF ori publicarea de anunțuri de vânzare / schimb / donare a biletelor pe site-uri / rețele de socializare ori alte spații publice.
IV.3 În momentul achiziționării biletului, Participantul va furniza Organizatorului toate datele solicitate de acesta pentru ca rezervarea să poată fi confirmată ca fiind valabilă.
IV.4 Biletele sunt nominale, iar Participantul are obligația de a furniza Organizatorului numele și prenumele acestuia, astfel cum acestea sunt înscrise în documentul de identitate pe care Participantul îl posedă și cu care se legitimează.
IV.5 Este interzisă participarea la eveniment a persoanelor sub 18 ani. Prin plasarea comenzii biletului, Participantul declară că are vârsta minimă permisă de prezentul Regulament.
IV.6 Un Participant poate achiziționa un număr mai mare de bilete, însă are obligația de furniza Organizatorului datele complete ale tuturor celorlalți Participanți în numele cărora acesta achiziționează biletele. În cazul în care Participantul nu specifică la rubrica mențiuni din cuprinsul formularului de cumpărare bilete a datelor tuturor Participanților pentru care achiziționează biletele, Organizatorul îi va solicita acestuia prin intermediul e-mailului să comunice datele de identificare ale tuturor celorlalți Participanți. Prin efectuarea rezervării ori, după caz, prin trimiterea e-mailului către Organizator privitor la datele de identificare ale Participantului, acesta din urmă își asumă corectitudinea și veridicitatea datelor de identificare furnizate.
IV.7 În cazul în care Participantul nu va furniza Organizatorului în termen de 14 zile datele solicitate, Organizatorul nu își asumă niciun fel de responsabilitate pentru restricționarea accesului de către Marină pe barcă, respectiv în port, a Participanților pentru care nu s-au comunicat datele solicitate. Prețul biletelor plătit de către aceste persoane nu va fi restituit.
IV.8 Prin achiziționarea biletului individual, Participantul confirmă faptul că a citit, a înțeles și își asumă respectarea prevederilor prezentului Regulament. Totodată, prin achiziționarea biletului, Participantul declară în mod tacit că a acceptat toate detaliile, condițiile și facilitățile puse la dispoziție și aduse la cunoștința acestuia de către Organizator.
IV.9 Prin achiziționarea biletelor în numele mai multor persoane, Participantul confirmă faptul că persoanele pentru care a cumpărat biletele au citit, au înțeles și își asumă respectarea prevederilor prezentului Regulament. Totodată, prin achiziționarea biletelor, Participantul declară în mod tacit că toate celelalte persoane au acceptat toate detaliile condițiile și facilitățile puse la dispoziție și aduse la cunoștința acestuia de către Organizator.
IV.10 Organizatorul nu este răspunzător pentru datele furnizate eronat de către Participant. Acesta din urmă are posibilitatea de solicita prin intermediul e-mailului corectarea acestor date cu cel mult o lună înainte de eveniment, iar Organizatorul trebuie să confirme primirea solicitării și a efectuării modificării în cauză.
IV.11 În urma efectuării plății, Participantul va primi de la Organizator pe adresa de mail furnizată confirmarea rezervării / solicitării Participantului de a achiziționa biletul, urmând ca Participantul să primească biletul (biletele) elctronic(e) în momentul perfectării tranzacției / virării efective a sumei de bani în contul Organizatorului.
IV.12 Prin achiziționarea biletului, Participantului îi este asigurat dreptul de a beneficia de toate facilitățile cuprinse în pachetul pentru care acesta a optat. Renunțarea de către acesta la anumite facilități / condiții incluse în pachetul achiziționat (inclusiv opțiunea Participantului de a avea acces doar la petrecerile din anumite zile ale evenimentului) nu îi conferă acestuia dreptul de a solicita Organizatorului returnarea unei sume de bani reprezentând contravaloarea serviciului în cauză.
IV.13 Participantul poate solicita Organizatorului cu până la o lună înainte de eveniment un anumit plasament / o anumită organizare a Participanților în cabine sau pe o anumită barcă. Organizatorul va depune toate diligențele pentru a satisface cerința Participantului, însă fără a garanta certitudinea acestui serviciu și fără a putea fi ținut răspunzător pentru imposibilitatea de a răspunde cerințelor Participantului cu privire la așezarea / plasamentul Participanților în cabine sau pe barcă. Un Participant poate solicita cazarea individuală într-o cabină, cu obligația achitării contravalorii unui al doilea Pachet The Epic One.
IV.14 Prețul biletului afișat pe site este în moneda Euro, iar Participantul are opțiunea de a face plata în această monedă ori în altă monedă – în acest din urmă caz suportând diferența ratei de schimb valutar. În consecință, Organizatorul sfătuiește Participantul să efectueze plata în moneda afișată pentru ca acesta din urmă să nu fie supus unor costuri mai mari pentru care Organizatorul nu își asumă responsabilitatea.
IV.15 Organizatorul are dreptul de a modifica prețul biletului înainte de confirmarea primirii plății de la Participant. În acest caz, Participantul va fi anunțat prin intermediul e-mailului asupra modificărilor survenite.
IV.16 Organizatorul are dreptul de a modifica prețul biletului după confirmarea primirii plății din partea Participantului, dar nu mai târziu de 2 săptămâni până la începerea evenimentului în cazul în care acesta se confruntă cu majorări de taxe sau prețuri în anumite circumstanțe, de exemplu, dar fără a ne limita la: creșterea prețului combustibilului, creșterea taxelor de marină – acostare/îmbarcare/debarcare, diferențe de schimb valutar etc.
IV.17 În cazul prevăzut la art. IV.16, Organizatorul are obligația de înștiința Participantul despre aceste schimbări prin intermediul e-mailului. Participantul are posibilitatea de a opta pentru plata diferenței de preț solicitată sau de a solicita restituirea întregii sume.
IV.18 În cazul în care cuantumul biletului ar scădea datorită unor circumstanțe precum cele enumerate la art. IV.16, Organizatorul va restitui Participantului diferența de preț în cauză, după compensarea eventualelor cheltuieli ce pot surveni.
IV.19 În cazul în care, dintr-o eroare a Organizatorului, prețul biletului afișat pe site conține greșeli, acesta va comunica de îndată Participantului suma corectă, în acest din urmă caz aplicându-se una dintre următoarele opțiuni:
În cazul în care prețul plătit de către Participant ca urmare a erorii afișate pe site este mai mare decât cel corect, Organizatorul va restitui diferența de preț Participantului la solicitarea acestuia;
În cazul în care prețul plătit de către Participant ca urmare a erorii afișate pe site este mai mic decât cel corect, Participantul are dreptul de a opta pentru efectuarea plății diferenței de preț sau pentru obținerea restituirii contravalorii prețului biletului plătit;

CAP. V
MODIFICĂRI SAU SCHIMBĂRI ALE BILETELOR
V.1 Datele de identificare furnizate de către Participanți la momentul achiziționării biletelor pot fi modificate de către Participanți cu cel mult o lună înainte de începerea evenimentului.
V.2 În situația prevăzută de art. V.1, noul Participant va trimite în termenul menționat supra un e-mail către Organizator în care va preciza noile date de identificare.
V.3 În cazul în care datele de identificare furnizate de către Participant cu ocazia achiziționării biletului conțin erori, Participantul are obligația de a comunica Organizatorului datele corecte în termenul prevăzut la art. V.1.
V.4 Organizatorul are obligația de a comunica Marinei cu 14 zile înainte de începerea evenimentului listele complete cu datele de identificare ale tuturor Participanților; pentru fiecare ambarcațiune va fi întocmită o listă cu grupul de persoane cazate la bordul ambarcațiunii.
V.5 Organizatorul nu își asumă răspunderea cu privire la eventualele neconcordanțe survenite între datele de identificare furnizate de către Participant în momentul achiziționării biletului și datele de identificare înscrise pe actul de identitate cu care acesta se legitimează. Prevederile art. V.3 rămân aplicabile.
V.6 Refuzul Marinei de a permite accesul Participantului la bordul ambarcațiunii, respectiv în port, ca urmare a neconcordanțelor privitoare la datele de identificare ale acestuia, nu creează Organizatorului obligația de restitui Participantului contravaloarea biletului plătit.

CAP VI
POLITICA DE RETURNARE A PREȚULUI BILETULUI
SCHIMBĂRI. ANULĂRI
VI.1 Orice modificări aduse evenimentului de către Organizator vor fi comunicate într-un timp rezonabil Participantului prin intermediul e-mailului ori prin intermediul rețelelor de socializare.
VI.2 În funcție de circumstanțe, Organizatorul își rezervă dreptul de a aduce modificări minore în ceea ce privește organizarea evenimentului. Aceste modificări nu vor avea un impact semnificativ în ceea ce privește organizarea evenimentului și vor fi comunicate Participantului într-un timp rezonabil; printre acestea, se pot enumera, dar fără a se limita la: schimbarea tipului de ambarcațiune, cu respectarea prevederilor art. VII.6, schimbarea skipper-ului inițial atribuit unei anumite ambarcațiuni, modificări aduse intervalelor orare în care vor avea loc petrecerile de pe mare sau de pe uscat, alegerea altor localuri decât cele inițiale pentru desfășurarea petrecerilor de pe uscat, schimbări aduse în ceea ce privește porturile de acostare cauzate de eventuale condiții meteo nefavorabile ori alte circumstanțe ce nu țin de voința Organizatorului, modificări aduse listei de DJ care vor performa la eveniment etc.
VI.3 În cazul necesității adoptării unor schimbări majore în ceea ce privește organizarea evenimentului, Organizatorul are obligația de a înștiința de îndată Participantul și de a-i comunica variantele pe care acesta din urmă le are la dispoziție, în funcție de tipul de schimbare majoră survenită.
VI.4 În categoria schimbărilor majore pot fi incluse, dar fără a fi limitate la: schimbarea datei evenimentului, schimbarea locației evenimentului, imposibilitatea Organizatorului de a asigura Participantului cazarea pe ambarcațiune ori celelalte facilități incluse în Pachetul pe care Participantul l-a achiziționat etc.
VI.5 În cazul aplicării unor schimbări majore aduse organizării evenimentului, Participantul are dreptul de a opta pentru una dintre următoarele variante:
a) de a accepta modificările survenite, fără a putea solicita compensare ori returnare parțială a prețului biletului;
b) de a solicita returnarea prețului plătit.
VI.6 Participantul are obligația de a comunica Organizatorului varianta pentru care a optat în maxim 5 zile calendaristice din momentul în care a fost înștiințat asupra schimbării majore survenite. În cazul în care Participantul nu va comunica opțiunea în termenul stabilit, în mod tacit acesta acceptă modificările survenite, fără a putea solicita compensare ori returnare parțială a prețului biletului.
VI.7 În cazul în care Organizatorul este nevoit să anuleze desfășurarea evenimentului din pricina unor evenimente mai presus de voința Organizatorului (e.g dar fără a ne limita la: dezastre naturale, război, pandemie, condiții meteo nefavorabile care nu permit desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentului etc.), acesta va returna Participantului contravaloarea biletului în termen de 30 de zile de la data la care evenimentul ar fi trebuit să aibă loc.
VI.8 În cazul în care Organizatorul este nevoit să amâne pentru o dată ulterioară desfășurarea evenimentului din pricina unor evenimente mai presus de voința Organizatorului (e.g dar fără a ne limita la: dezastre naturale, război, pandemie, condiții meteo nefavorabile care nu permit desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentului etc.), Participantul poate opta pentru una dintre următoarele variante:
a) extinderea valabilității biletului achiziționat, astfel încât Participantul să aibă acces cu prioritate la evenimentul reprogramat;
b) solicitarea unui procent de 30% din valoarea biletului achiziționat
VI.9 În cazul în care Organizatorul anulează rezervarea Participantului din motive ce nu țin de culpa ori voința acestuia din urmă, Participantul este îndrituit la returnarea întregului preț al biletului achiziționat.
VI.10 În cazul în care Participantul anulează rezervarea:
a) în 24h de la primirea biletului electronic , acesta poate solicita restituirea contravalorii biletului achitat;
b) după 24h de la primirea biletului electronic, dar nu în mai mult de 2 săptămâni de la primirea acestuia, acesta are dreptul la restituirea unui procent de 50% din contravaloarea biletului achiziționat.
c) după 2 săptămâni sau mai mult de la primirea biletului electronic, Participantul nu are dreptul la restituirea contravalorii biletului achiziționat.
VI.11 În toate cazurile, Participantul are obligația de comunica Organizatorului prin intermediul e-mailului decizia de anulare a rezervării.
VI.12 În cazul în care Participantul comunică Organizatorului decizia de anulare a rezervării biletului cu 2 săptămâni ori mai puțin de 2 săptămâni înaintea desfășurării evenimentului, acesta este obligat să plătească Organizatorului o despăgubire de 15% din valoarea biletului.
VI.13 În mod evident, neprezentarea Participantului la eveniment nu conferă acestuia dreptul de a solicita returnarea contravalorii biletului achitat.
VI.14 Renunțarea Participantului la oricare dintre facilitățile incluse în pachetul achiziționat nu conferă acestuia dreptul de a solicita contravaloarea serviciului la care acesta renunță
VI.15 Prin achiziționarea biletului, se prezumă faptul că Participantul va participa la toate zilele festivalului. Decizia Participantului de a nu se prezenta la una sau mai multe zile din festival echivalează cu renunțarea totală a Participantului de a lua parte la festival. În acest caz, Participantului nu îi va fi returnată contravaloarea serviciilor la care a ales să renunțe, dar va putea fi obligat de către Organizator la plata unei despăgubiri în valoare de 20% din valoarea biletului.
VI.16 Prevederile art. 15 sunt aplicabile și în situația în care Participantul a optat pentru Pachetul Own Boat Experience.

CAP. VII
TIPURILE DE AMBARCAȚIUNI
VII.1 Organizatorul pune la dispoziția Participanților un număr de 30 de ambarcațiuni, dar numărul acestora poate varia în funcție de numărul de Participanți care au achiziționat bilete.
VII.2 Numărul maxim admisibil de Participanți ce pot fi cazați la bordul unei ambarcațiuni este de 8 / 10 persoane.
VII.3 Tipurile de ambarcațiune puse la dispoziția Participanților pot fi diferite, pot avea un număr diferit de cabine ori specificații diferite.
VII.4 La bordul fiecărei ambarcațiuni sunt asigurate prezența și serviciile (obligatorii) ale unui skipper profesionist. Nimeni nu poate renunța la serviciile acestuia.
VII.5 Prin intermediul e-mailului, Organizatorul va comunica fiecărui Participant, cu 2 săptămâni înainte de eveniment, ambarcațiunea pe care acesta a fost alocat și portul în care aceasta este acostată.
VII.6 Tipurile de ambarcațiuni pe care Organizatorul le pune la dispoziția Participanților pot suferi modificări / schimbări, în funcție de condițiile ori circumstanțele ce se pot ivi până la începerea evenimentului. În acest caz, Organizatorul va comunica Participantului într-un timp rezonabil modificările survenite cu privire la tipul de ambarcațiune pus la dispoziție. Organizatorul va depune toate diligențele pentru ca noul tip de ambarcațiune să prezinte caracteristici similare cu ambarcațiunea pe care Participantul a fost alocat inițial. În urma schimbării tipului de ambarcațiune, Participantul nu poate fi obligat la plata vreunei diferențe de preț datorată alocării unui tip de ambarcațiune upgradat față de ambarcațiunea inițială.

CAP. VIII
PROCEDURA DE ÎMBARCARE. CHECK – IN
VIII.1 Participanții se vor prezenta la punctul de întâlnire din Marină ce le va fi comunicat de către Organizator prin intermediul e-mailului, cu 2 săptămâni înainte de eveniment. Check-in-ul va fi efectuat pe data de 28.05.2022,în Kastela, la ora 15:00.
VIII.2 Fiecare Participant va avea asupra lui actul de identitate cu care se legitimează pentru a-i fi validat accesul pe ambarcațiune, conform listei cu Participanți pe care Organizatorul o pune la dispoziție Marinei. Prevederile art V.5 și V.6 sunt aplicabile. Organizatorul nu poate fi ținut responsabil în cazul în care Participantul prezintă un document de călătorie nevalabil sau deteriorat.
VIII.3 Totodată, fiecare Participant va prezenta la momentul îmbarcării unul dintre următoarele documente:
a) certificatul (digital) de vaccinare / adeverința de vaccinare, în cazul în care Participantul a fost vaccinat anti-Covid19;
b) test PCR – Covid 19 negativ, efectuat cu cel puțin 72 h înaintea evenimentului;
c) test antigen rapid efectuat cu cel puțin 72 h înaintea evenimentului;
d) dovada medicală (în limba engleză) care să ateste faptul că Participantul a suferit de Covid19 cu mai puțin de 3 luni înaintea evenimentului.
VIII.4 În cazul în care se va descoperi faptul că unul dintre Participanți nu deține vârsta minimă legală pentru participarea la eveniment, potrivit art. IV.5, accesul acestuia nu va fi permis, iar contravaloarea biletului achiziționat nu va fi restituită de către Organizator.
VIII.5 De îndată ce este confirmată prezența Participantului pe lista Marinei, iar datele de identificare corespund realității, Participantul va primi o brățară pe care o va purta pe toată durata desfășurării evenimentului și va fi îndrumat către ambarcațiunea pe care a fost alocat.
VIII.6 Participantul este obligat să păstreze în condiții optime integritatea brățării, să nu o deterioreze sau să o distrugă, această obligație fiind exclusiv responsabilitatea Participantului.
VIII.7 Participantul este obligat să verifice constant condițiile de călătorie aplicabile pe teritoriul Croației, dar și pe cele afișate pe site-ul Ministerului de Externe al statului de unde provine, pentru a nu se afla în vreuna dintre situațiile care să îi interzică / limiteze accesul pe teritoriul Croației. În cazul în care autoritățile croate vor impune intrarea în carantină a persoanelor care intră pe teritoriul acestui stat, Participantul își asumă obligația de a respecta toate regulile stabilite de către autorități, Participantul fiind exclusiv responsabil în acesst sens.
VIII.8 Actele de identitate (cărți de identitate naționale, pașapoarte, permise de conducere) vor rămâne în posesia skipperului pe toată perioada festivalului. La coborârea pe uscat, în cazul în care are nevoie de actul de identitate, Participantul îl poate solicita de la skipper, actul de identitate returnându-i-se temporar, până la întoarcerea pe ambarcațiune.

CAP. IX
PROCEDURA DE CHECK-OUT
XI.1 Check-out-ul va avea loc sâmbătă, 04.06.2022, în Kastela, la ora 09:00.
XI.2 Nu ne asumăm răspunderea pentru obiectele uitate pe ambarcațiune; vom depune efortul necesar, însă, de a oferi ajutor Participantului în găsirea obiectului pierdut, fără a garanta succesul acțiunii.

CAP. X
DESFĂȘURAREA EVENIMENTULUI
X.1 Evenimentul va avea loc în perioada 28.05-04.06.2022, în Croația, desfășurarea acestuia în funcție de locație, pe zile, fiind prevăzută în Cap. I al prezentului Regulament.
X.2 Organizatorul are dreptul de a modifica locația desfășurării festivalului într-una dintre / pe parcursul mai multor zile, în condițiile în care apar evenimente neprevăzute care nu permit Organizatorului să respecte întocmai planul de organizare inițial.
X.3 Participanții nu pot urca la bordul ambarcațiunii deținând asupra lor vreunul dintre obiectele aflate pe lista celor interzise, astfel cum aceasta este prevăzută mai jos:
LISTĂ OBIECTE INTERZISE:
Droguri sau alte substanțe halucinogene;
Arme (indiferent dacă Participantul deține un permis în acest sens);
Explozibil;
Spray-uri paralizante
Drone
X.4 Este strict interzis accesul animalelor la bordul ambarcațiunii.
X.5 Prin achiziționarea biletului, Participanții declară că sunt apți din punct de vedere psihic și fizic să participe la eveniment, Organizatorul neasumându-și niciun fel de responsabilitate pentru eventualele incidente, prejudicii la care Participantul este supus.
X.6 Organizatorul aduce la cunoștință Participanților faptul că în timpul desfășurării petrecerilor, pot fi organizate jocuri de sunet sau lumină care pot avea efecte medicale negative asupra persoanelor care suferă de epilepsie.
Reguli de conduită pe parcursul desfășurării evenimentului

X.7 Participanții au obligația de a respecta prevederile prezentului Regulament, ale actelor normative aplicabile aflate în vigoare, ale normelor sociale și de conduită. Acestora le este interzis să desfășoare activități care ar putea pune în pericol siguranța ori integritatea acestora sau a celorlalți Participanți.
X.8 Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru prejudicile cauzate de către Participant prin nerespectarea prezentului Regulament.
X.9 Comportamentul abuziv, agresiv ori vătămător al unui Participant la adresa celorlalți Participanți sau a vreunui membru din staff-ul Organizatoruui sau a vreunui partener al Organizatorului, incluzând skipper-ul, nu este permis sub nicio formă, Organizatorul având dreptul de a anula rezervarea Participantului în cauză, fără posibilitatea ca acestuia să îi fie returnată contravaloarea parțială ori totală a biletului. În funcție de prejudiciul creat, Organizatorul poate solicita de la Participant despăgubiri aferente prejudiciul creat.
X.10 Participantul are obligația de a respecta întocmai indicațiile skipper-ului. Acesta din urmă este singurul în măsură de a adopta deciziile privitoare la navigare / conducerea ambarcațiunii, bazându-se pe experiența și cunoștințele sale. Acesta va depune toate diligențele pentru a respecta planul de organizare al festivalului, dar este îndrituit la luarea celor mai bune măsuri pentru siguranța membrilor echipajului în condiții de necesitate, chiar dacă acest lucru va impune schimbarea temporară a itinerariului ambarcațiunii respective.
X.11 Organizatorul recomandă Participanților consumul responsabil și cu moderație al băuturilor alcoolice. Organizatorul nu este responsabil pentru vătămările ori prejudiciile ce pot avea loc din pricina consumului iresponsabil de alcool.
X.12 Organizatorul manifestă o politică de toleranță zero în ceea ce privește deținerea, comercializarea sau consumul de droguri sau alte substanțe halucinogene la bordul ambarcațiunii și pe întreaga perioadă a desfășurării evenimentului. Organizatorul nu este responsabil pentru vătămările ori prejudiciile ce pot avea loc din pricina consumului de droguri sau alte substanțe halucinogene.
X.13 În situația prevăzută la art. 12, Organizatorul își rezervă dreptul de a anunța autoritățile competente.
X.14 Sunt interzise orice fel de activități de publicitate efectuate de Participanți pe perioada desfășurării evenimentului. Este, de asemenea, interzis orice fel de comportament ofensator, imoral, discriminatoriu al Participanților pe întreaga durată a festivalului.
Obiecte pierdute / găsite
X.15 Participantul este singurul responsabil pentru obiectele personale pe care le deține asupra sa ori la bordul ambarcațiunii.
X.16 Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderea obiectelor personale ale Participanților, însă va depune toate diligențele necesare în vederea încercării de a găsi obiectele în cauză.
X.17 În cazul pierderii vreunui obiect, Participantul comunică această informație Organizatorului prin intermediul mail-ului, acesta din urmă încercând să vină în sprijinul Participantului prin acțiunile pe care le consideră utile și necesare. Cu toate acestea, Organizatorul nu garantează găsirea obiectului pierdut și nu poate fi, în niciun caz, ținut responsabil pentru pierderea suferită de către Participant.
X.18 Orice Participant care găsește un obiect pierdut despre care s-ar putea considera că aparține unui alt Participant poate trimite un e-mail Organizatorului pentru a-l înștiința asupra acestui aspect.
Produse și servicii
X.19 Faciiltățile incluse în prețul biletului sunt enumerate în cuprinsul Cap. III din prezentul Regulament, Organizatorul garantând Participantului aplicarea acestora.
X.20 În ceea ce privește asigurarea de către Organizator a transportului de la aeroport la Marină, Organizatorul va organiza 2 curse de transfer, pe data de 28.05.2022, pe aeroporturile din Zadar și Split, în funcție de programul zborurilor cu care Participanții vor alege să călătorească.
X.21 Organizatorul nu garantează un anumit timp redus de așteptare al cursei, întrucât aceasta va depinde de numărul Participanților care vor fi aterizat în respectivul interval orar și care vor alege să călătorească cu cursa pusă la dispoziție de către Organizator.
X.22 Organizatorul nu are obligația de a verifica eventualele modificări în ceea ce privește programul curselor aeriene, în consecință este responsabilitatea Participantului de a-l înștiința pe Organizator într-un timp rezonabil asupra eventualelor anulări, amânări, întârzieri de zbor.
X.23 În cazul unor întârzieri de zbor care vor avea drept consecință imposibilitatea Participantului de a prinde cursa pusă la dispoziție de Organizator, acesta din urmă nu va putea fi ținut răspunzător, însă va depune toate diligențele necesare în vederea asigurării unui alt transport pentru Participant. Organizatorul nu garantează că acest transport alternativ va fi asigurat.
X.24 Participanții care aleg să aterizeze în Croația mai devreme de data începerii festivalului, în speță 28.05.2022, își vor asigura singuri transportul și nu pot solicita de la Organizator rambursarea contravalorii serviciului de transport de la aeroport la Marină.
X.25 Organizatorul va restitui Participantului contravaloarea serviciului de transport aeroport – Marină numai în cazul în care acesta nu mai poate asigura prestarea acestui serviciu din culpa sa.
X.26 Transportul este asigurat de către Organizator numai pe ruta aeroport – Marină. Participanții care aleg să călătorească cu alt mijloc de transport decât cel aerian, vor suporta costurile aferente transportului ales.
X.27 Accesul pe ambarcațiune se realizează conform procedurii de îmbarcare prevăzute în prezentul capitol. Prevederile Cap. VIII rămân aplicabile.
X.28 Participantului îi este asigurată participarea la petrecerile de zi, care vor avea loc pe ambarcațiuni, în larg, și la petrecerile de seară/noapte, care vor avea loc pe uscat, în localurile selectate de către Organizator, conform planului de organizare. Petrecerea de deschidere a festivalului va avea loc Duminică, 29.05.2022, pe uscat, într-unul dintre localurile partenere ale Organizatorului, unde numai Participanții festivalului vor avea acces exclusiv. În cadrul celorlalte petreceri de pe uscat, Participanților la festival le va fi asigurată o zonă exclusivă din localul respectiv.
X.29 Fiecărei ambarcațiuni îi este alocat un skipper profesionist, ale cărui servicii asigurate sunt incluse în prețul biletului. Sub nicio formă nu se poate renunța la serviciile skipper-ului. Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba skipper-ul în cazul în care o eventuală circumstanță impune acest lucru și va comunica acest aspect într-un timp rezonabil Participantului.
X.30 Participantul beneficiază de regim all-inclusive în ceea ce privește mâncarea și băutura. Fiecare ambarcațiune este aprovizionată cu alimente pe care Participanții le utilizează pentru prepararea felurilor de mâncare, conform unor rețete pe care Organizatorul le pune la dispoziție.
X.31 Participantul nu are dreptul de a urca la bordul ambarcațiunii cu mâncare sau băutură achiziționată de către acesta. În cazul în care va urca la bordul ambarcațiunii cu mâncare, Participantul va plăti o taxă suplimentară, iar pentru băutură va plăti o taxă de dop și nu are dreptul de a solicita rambursarea contravalorii serviciului de all – inclusive existent în pachet. La cererea Participantului, Organizatorul poate facilita contra – cost aprovizionarea Participantului cu mâncarea și/sau băutura solicitată (alta decât cea inclusă în pachetul all – inclusive).
X.32 Discounturile / voucherele incluse în pachet sunt oferite de către Organizator la restaurantele / localurile selectate de acesta.
X.33 Extraopțiunea Personal Chef poate fi achiziționată cu cel mult 1 lună înainte de eveniment și constă în asigurarea celor trei mese principale ale zilei preparate de un chef alocat ambarcațiunii respective. Rețetele pregătite de chef vor fi stabilite de acesta, pe zile, în funcție de alimentele cu care ambarcațiunea este aprovizionată.
X.34 Extraopțiunea Personal Bartender presupune asigurarea serviciilor unui barman profesionist la bordul ambarcațiunii care va prepara diverse băuturi personalizate, cocktail-uri, shot-uri.
X.35 Extraopțiunea Own boat experience permite Participanților care o achiziționează să participe la festival prin atașarea propriilor bărci la grupul de ambarcațiuni pe care se află toți ceilalți Participanți la festival, deținători de pachete de servicii (The Epic One, The Epic Couple, The Epic Crew). Acestora le este permis accesul la petrecerile pe mare și pe uscat din cadrul festivalului, putând urma itinerariul ambarcațiunilor celorlalți Participanți.
X.36 Cei care achiziționează extraopțiunea Own boat experience nu au posibilitatea de a alege doar anumite zile din festival la care pot participa. În cazul în care, pe parcursul festivalului, acești Participanți renunță la a mai participa la festival, Organizatorul nu este ținut la restituirea sumei de bani plătită de către aceștia, Participanții neavând dreptul de a solicita nici restituirea parțială a contravalorii biletului, aferentă serviciului / zilelor la care au renunțat.
X.37 Extraopțiunea Supply the boat este valabilă numai pentru Participanții care achiziționează extraopțiunea Own boat experience și asigura aprovizionarea bărcii personale cu alimente și băuturi, astfel încât Participanții de pe aceste ambarcațiuni să-și poată prepara singuri felurile de mâncare.
X.38 Muzica din timpul petrecerilor de zi va fi asigurată de DJ participanți la festival; aceștia vor mixa de pe o singură ambarcațiune în jurul căreia se vor grupa toate ambarcațiunile pe care se află Participanții.
X.39 Feiecare ambarcațiune este dotată cu sistem de sunet performant ce va permite Participanților să se bucure de o sonorizare de înaltă calitate.
Asigurarea asistenței medicale
X.40 Pe tot parcursul defășurării evenimentului, din flotilă vor face face parte cel puțin 2 asistenți medicali ce vor asigura serviciul medical necesar, în caz de nevoie.
X.41 Asistenții medicali vor fi în permanent contact, în caz de nevoie, cu un medic care le va acorda acestora îndrumările necesare. Pentru cazurile ce necesită spitalizare, Participanții vor fi direcționați către o unitate spitalicească unde le vor fi acordate îngrijirile necesare. Organizatorul nu este responsabil de plata eventualelor costuri de spitalizare ori ale eventualelor intervenții chirurgicale.
Asigurarea protecției și a securității Participanților
X.42 Organizatorul asigură protecția și securitatea Participanților în cadrul petrecerilor de noapte ce vor avea loc pe uscat. Protecția și securitatea Participanților vor fi asigurate de către un personal calificat și acreditat în acest sens.
X.43 Participanții au obligația de a arăta respect și de a avea o conduită corespunzătoare față de membrii pesonalului de protecție și securitate.
X.44 În cazul în care vor avea loc incidente ce vor impune evacuarea Participanților din zona respectivă, personalul care asigură securitatea va aplica procedura de evacuare necesară. În cazul în care Participantul este cel care provoacă un incident/scandal, acesta riscă să fie exclus din festival.
Alte servicii
X.45 Participantul are obligația de a comunica Organizatorului eventualele cereri cu caracter special pe care acesta le are, iar Organizatorul va depune diligențele necesare pentru a satisface cerințele Participantului. Cu toate acestea, Organizatorul nu garantează asigurarea acestor cerințe și nici nu poate fi ținut responsabil pentru imposibilitatea de a satisface corespunzător cerințele Participantului.
X.46 La achiziționarea biletului, Participantul dclară că este apt din toate punctele de vedere pentru a participa la eveniment. În cazul în care suferă de anumite afecțiuni care pot îi afecta chiar la nivel minim integritatea corporală, Organizatorul își asumă dreptul de a refuza accesul Participantului la eveniment și nu va fi obligat la returnarea contravalorii biletului achiziționat de către Participant. Organizatorul va putea permite totuși accesul acestuia numai în cazul în care Participantul prezintă un certificat medical din care să reiasă faptul că este apt pentru a lua parte la eveniment.
CAP. XI
RESPONSABILITATEA ORGANIZATORULUI

XI.1 Organizatorul garantează Participantului accesul și facilitățile pachetului pe care acesta l-a achiziționat. Modificările aduse de către Organizator planului de desfășurare vor fi comunicate de către acesta Participantului, cu respectarea și aplicarea prevederilor prezentului Regulament.
XI.2 Organizatorul își asumă responsabilitatea de a depune toate diligențele pentru încheierea unor contracte de parteneriat / prestări servicii cu colaboratorii care să se ridice la un standard rezonabil în ceea ce privește calitatea serviciilor asigurate.
XI.3 Organizatorul nu este responabil pentru acțiunile Participanților ce au loc în afara ambarcațiunilor ori localurilor de pe uscat unde Organizatorul asigură desfășurarea petrecerilor de seară.
XI.4 Politica de returnare a contravalorii parțiale ori totale a biletului sau alte compensații / despăgubiri sunt cuprinse în prezentul Regulament.
XI.5 Organizatorul nu este responsabil pentru defecțiunile ce pot apărea la sistemele de sonorizare, dar va depune toate diligențele pentru remedierea acestora.

CAP. XII
PROPRIETATE INTELECTUALĂ. COLECTAREA ȘI DISTRIBUIREA MATERIALELOR FOTO – VIDEO
XII.1 Organizatorul deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra numelor comerciale, siglei, adreselor de e-mail, nume de domenii sau URL, semnelor utilizate în corespondență, baza de date, elemente grafice, e-mail, cărți de vizită și alte materiale, semnelor, logo-urilor, mărci precum şi asupra materialelor, textelor şi a tuturor informaţiilor, indiferent dacă acestea sunt înregistrate sau nu, de pe site-ul organizatorului sau alte canale/platforme online în legătură cu evenimentul. Acestea nu vor putea fi utilizate, transferate, cesionate, modificate sau distribuite fără acordul expres, exprimat în scris al Organizatorului.
XII.2 Organizatorul are dreptul de a colecta și distribui fotografii și / sau filmulețe realizate în timpul evenimentului. Prin achiziționarea biletului, Participantul este de acord ca Organizatorul să utilizeze aceste materiale în scop de promovare prin orice canal de publicitate. Organizatorul are dreptul de a transmite aceste materiale, în același scop publicitar, către colaboratorii sau partenerii festivalului.
XII.3 În cazul în care Participantul nu dorește să apară în materialele foto / video de promovare sau de publicitate ale evenimentului, acesta trebuie să menționeze expres acest lucru, în scris, prin transmiterea unui e-mail către Organizator, în care va specifica toate datele de identificare, cu cel puțin 2 zile înainte de eveniment.
XII.4 Participanții pot utiliza materialele foto / video numai în scop personal, pe site-uri sau rețele de socializare. Aceștia nu au dreptul de a utiliza aceste materiale în scop comercial decât cu acordul expres al Organizatorului, solicitat în prealabil prin intermediul e-mailului. În caz contrar, Organizatorul are dreptul de a solicita ștergerea imediată a materialelor în cauză.
CAP. XIII
PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
XIII.1 Toate informațiile privind categoriile de date cu caracter personal colectate, modalitatea de colectare, scopul colectării, drepturile persoanei vizate sunt prevăzute în Politica de confidențialitate.

CAP. XIV
SUGESTII ȘI SESIZĂRI
XIV.1 Participanții au dreptul de a comunica în scris Organizatorului eventualele sugestii sau reclamații pe care le au cu privire la modalitatea de desfășurare a evenimentului. Organizatorul va depune toate diligențele în vederea găsirii celei mai bune soluții pentru remedierea problemei sesizate într-un timp rezonabil.
XIV.2 Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru problemele apărute și nesesizate de către Participant în scris, prin intermediul e-mailului.
CAP. XV
LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ
XV.1 Diferendele apărute între Organizator, pe de o parte și Participant, pe de altă parte, vor fi soluționate pe calea amiabilă. În cazul în care părțile nu vor ajunge la un consens pe această cale, acestea vor apela la instanțele competente române de la sediul Organizatoruui, legea aplicabilă fiind legea română.

ESF OFFICIAL RULES – EPIC SAIL FESTIVAL

CHAPTER I
THE ORGANIZER, THE NAME, THE PERIOD AND THE LOCATION OF THE EVENT

The organizer of the event is NEW LIFE COMP S.R.L, company based in Romania, Sibiu, 2nd Pasaj Școlii street, Sibiu county, registered at ONRC under nr. J/32/436/1996, CUI RO 8684222, e-mail: [email protected].
The name of the event: ESF – Epic Sail Festival
The period of the event: 28th of May – 4th of june 2022
The location of the event: Croatia
Saturday, 28.05.2022 – Kastela
Sunday, 29.05.2022 – Vis Island
Monday, 30.05.2022 – Palmizana
Tuesday, 31.05.2022 – Hvar
Wednesday, 01.06.2022 – Bol Island
Thursday, 02.06.2022– Trogir
Friday, 03.06.2022 – Kastela
Saturday, 04.06.2022 – Kastela

CHAPTER II
GENERAL PROVISIONS
II.1 This Regulation lays down the terms and conditions for the conduct of the ESF – EPIC Sail Festival (hereinafter referred to as the ESF or the event), organized by New Life Comp S.R.L. (hereinafter referred to as the Organizer), during the period and the locations specified in the Chapter. I.
II.2 The purchase of the ESF ticket by the participant shall be the tacit consent of the latter to the acceptance of the contractual terms and conditions contained in this Regulation. The participant declares that he has read, understood and accepted all the provisions laid down in this Regulation.
II.3 The purchase of the ESF ticket by the Participant represents the conclusion of the arrangement between the contractual parties, the ESF and the Participant, the provisions of this Regulation containing the rights and obligations incumbent on the parties both in regards to their relationship and in regards to the relationship between all the participants in the ESF.
II.4 The organizer reserves the right to make amendments to this Regulation without prior notice to the Participant. The Regulation and any changes thereto are displayed on the ESF website and can also be consulted on board each craft.
CHAPTER III
TICKET CATEGORIES
The ticket categories are displayed on the Oranizer’s website.
III.1 Depending on the number of purchased tickets, the Participants can choose from the following:
a) The EPIC One package;


Grants the participant access to the event throughout the whole duration of it.
The price of this ticket includes the following / per Participant:
- Transport of the Participant from the airports of Zadar or Split to the port where the craft is located;
- Access to the craft and accommodation of the Participant on the craft;
- Food and drink (all inclusive);
- Access of the Participant to the day parties (to be held on the boat) and night parties (to be held onshore, on the premises of the Oranizer’s partners);
- Professional Skipper;
- Mooring / maintenance fees (e.g. marine fees, cleaning, fuel);
- Discounts offered by the Organizer to the restaurants/ bars/ premises of the onshore partners’.

b) The Epic Couple Package
Includes the cost of the ticket per couple/ group of 2 people and provides the Participants with access to the event throughout the duration of it.
The price of this ticket includes the following/ per Participant:
- Transport of the Participant from the airports of Zadar or Split to the port where the craft is located;
- Access to the craft and accommodation of the Participant on the craft;
- Food and drink (all inclusive);
- Access of the Participant to the day parties (to be held on the boat) and night parties (to be held onshore, on the premises of the Oranizer’s partners);
- Professional Skipper;
- Mooring / maintenance fees (e.g. marine fees, cleaning, fuel);
- Discounts offered by the Organizer to the restaurants/ bars/ premises of the onshore partners’.

c) The Epic Crew Package
Includes the cost of the ticket for a group of min. 8 people and provides the Participants with access to the event throughout the course of it.
The price of this ticket includes the following / per Participant:
- Transport of the Participant from the airports of Zadar or Split to the port where the craft is located;
- Access to the craft and accommodation of the Participant on the craft;
- Food and drink (all inclusive);
- Access of the Participant to the day parties (to be held on the boat) and night parties (to be held onshore, on the premises of the Oranizer’s partners);
- Professional Skipper;
- Mooring / maintenance fees (e.g. marine fees, cleaning, fuel);
- Discounts offered by the Organizer to the restaurants/ bars/ premises of the onshore partners’.

III.2 Depending on the time of purchase of the ticket, the Participants have the possibility to benefit from the discount offered by the Organizer by selling an Early Bird version of the 3 packages listed in point III. 1.

III.3 The Early Bird version of the 3 packages can be purchased for a period of up to 7 (seven) days from the date the official website of the Organizer is launched.

III.4 The Organizer shall provide the Participant with the option of choosing 4 categories of extras, as follows:
a) Personal Chef extra-option – The price of this option includes the services of a personal chef on boat, which provides the main meals of the day for the boat’s Participants (breakfast, lunch,dinner);
b) Personal Bartender extra-option – The price of this option includes the services of a personal bartender on board, who provides alcoholic and non-alcoholic beverages to Participants;
c) Own boat experience extra-option – This allows Participants access only to events held during the event, both on the water and on land. Participants purchasing this extra-option will participate in the event using their own boat/boat. The Organizer shall not provide these participants with a rented boat and the Organizer shall not bear any other related fees/charges. The Participants purchasing this option have access to the entire event for its duration;
d) Supply the boat extra-option – Available only to Participants who have purchased the Own boat experience extra-option. It provides the Participants’ boat with food and drink, offering them the possibility to cook following the recipes of a chef.

CHAPTER IV
THE TICKET PURCHASE PROCEDURE
IV. 1 The tickets can only be purchased online, from the organizer’s website, by card payment or by payment order. The organizer does not collaborate with other partners on the ticket purchase procedure and does not guarantee the validity of tickets purchased from other sites or from other unauthorized individuals.

IV.2 The resale/ exchange/ ticket donation on social networking sites/sites or other public spaces of the tickets to the ESF is strictly prohibited.

IV.3 At the time of the ticket purchase, the Participant will provide the Organizer all the data the latter requests, so that the booking can be confirmed as valid.

IV.4 The tickets are nominal and the Participant is required to provide the Organizer his/her surname and first name, as recorded in the identity document which the Participant possesses and with which he/she is identified.

IV.5 The acces to the event is forbidden for people under 18 years of age. By placing and confirming the ticket order, the Participant declares that he/she has the legal required minimum age permitted by this Regulation.

IV.6 A Participant may purchase a higher number of tickets, but he/she is required to provide the Organizer the full data required of all other participants on whose behalf he/she makes the ticket purchase. If the Participant does not specify in the Notes section within the Ticket form the data of all of the Participants for which they purchase the tickets, the Organizer will ask the Participant via email to provide the data of all other participants. By making the reservation or, where applicable, by sending the email to the Organizer regarding the other participants’ identification details, the Participant takes full responsibility for the correctness and veracity of the identification data provided.

IV.7 If the Participant will not provide the Organizer the requested data within 14 days, the Organizer has no responsibility for restrictions the Marina might apply to the access to the boat, or to the port, for the Participants for whom the requested data has not been communicated. The ticket price paid by these Participants will not be refunded.

IV.8 By purchasing the individual ticket, the Participant confirms that he/she has read, understood and ensures compliance with the provisions of this Regulation. At the same time, by purchasing the ticket, the Participant tacitly declares that he/she has accepted all the details, conditions and facilities made available and brought to his attention by the Organizer.

IV.9 By purchasing tickets on behalf of other people, the Participant confirms that the people for whom he/she has purchased the tickets have read, understood and will comply with the provisions of this Regulation. At the same time, by purchasing the tickets, the Participant tacitly declares that all other people have accepted all the details, conditions and facilities made available and brought to his attention by the Organizer.

IV. 10 The organizer is not liable for any data misprovided by the Participant. The latter shall have the possibility to request, by e-mail, the correction of this data no later than one month prior the event, and the Organizer shall acknowledge receipt of the request and that the change in question has been made.

IV. 11 Upon payment, the Participant will receive from the Organizer on the provided email address confirmation of the booking/participant’s request to purchase the ticket, and the Participant will receive the electronic ticket(s) at the time of the actual transaction/transfer of the amount of money to the Organizer’s account.

IV. 12 By purchasing the ticket, the Participant is guaranteed the right to benefit from all the facilities contained in the package for which he/she has opted and paid. His/her waiver of certain facilities/conditions included in the purchased package (including the Participant’s option to access only some parties on specific days of the event) does not entitle him/her to request the Organizer to return a sum of money representing the consideration for the service in question.

IV. 13 The Participant may request from the Organizer up to 1 (one) month prior the event a specific placement/organization of participants in cabins or on a specific boat. The Organizer shall exercise all due diligence to satisfy the participant’s requirement, but without guaranteeing the certainty of this service and being held liable for the failure to meet the participant’s requirements regarding the placement/placement of participants in the cabins or on a certain boat. A participant may request individual accommodation in a cabin with the obligation to pay for an additional The EPIC one package.

IV. 14 The price of the ticket displayed on the website is the Euro currency and the Participant has the option to make the payment in this currency or in another currency – in the latter case, bearing the exchange rate difference. Accordingly, the Organizer advises the Participant to make the payment in the displayed currency so that the latter is not subject to higher costs, for which the Organizer does not assume any responsibility.

IV. 15 The organizer has the right to change the ticket price prior to confirmation of receipt of payment from the Participant. In this case, the Participant will be notified by email of any changes that have occurred.

IV. 16 The organizer has the right to change the ticket price after confirmation of receipt of payment from the Participant, but no later than 2 weeks prior the beginning of the event, if the Organizer is faced with fees or price increases in certain circumstances, for example, but not limited to: fuel price increase, increase of marine taxes: mooring/ boarding/ disembarkation, exchange differences, etc.
IV. 17 In the case referred to in Article IV. 16, the Organizer shall be obliged to notify the Participant of these changes by means of e-mail. The Participant shall have the option of choosing to pay the price difference requested or to request the refund of the full amount.

IV. 18 If the amount of the ticket would decrease due to circumstances such as those listed in Article IV.3. 16, the Organizer shall return the price difference to the Participant after offsetting any expenses that may arise.

IV. 19 If, as a result of an Organizer’s error, the ticket price displayed on the site contains mistakes, the Organizer shall immediately communicate the correct amount to the Participant, in which case one of the following options shall apply:

a) If the price paid by the Participant as a result of the error displayed on the site is higher than the correct one, the Organizer shall return the price difference to the Participant at his/her request;
b) If the price paid by the Participant as a result of the error displayed on the website is lower than the correct price, the Participant shall have the right to opt to pay the difference in price or to obtain the refund corresponding to the ticket price paid;

CHAPTER V
AMENDMENTS AND CHANGES TO THE TICKETS
V.1 The personal identification data provided by the Participants at the time of ticket purchase may be changed by the Participants no later than 1 (one) month prior the start of the event.

V.2 In the case provided for in Article V.1, the new Participant shall, within the aforementioned time limit, send an e-mail to the Organizer stating the new personal identification data.

V.3 Where the information provided by the Participant regarding the purchase of the ticket contains errors, the Participant shall be required to communicate the correct data to the Organizer within the time limit laid down in Article V.1.

V.4 The Organizer is required to communicate to the Navy with 14 days Prior to the start of the event the complete lists with the identification data of all Participants; a list of the group of Participants accommodated on board each boat shall be drawn up for each boat.

V.5 The Organizer will not be liable for any discrepancy between the identification data provided by the Participant at the time of purchase of the ticket and the identification data entered on the identification document with which he/she is identified. The provisions of Article V.3 shall remain applicable.
V.6 The refusal of the Navy to allow the Participant access to the boat or port due to discrepancies in the personal identification data provided does not create an obligation for the Organizer to refund the amount paid by the Paticipant for the ticket.

CHAPTER VI
TICKET REFUND POLICY
AMENDMENTS. CANCELLATIONS
VI.1 Any changes made to the event by the Organizer will be communicated within a reasonable time to the Participant via email or on social media pages.

VI.2 Depending on the circumstances, the organizer reserves the right to make minor changes in the organization of the event. These changes will not have a significant impact on the organization of the event and will be communicated to the Participant within a reasonable time; These changes could be, but not limited to: change of the type of craft, subject to the provisions of Article VII.6, change of the initial skipper assigned to a particular craft, changes to the time intervals at which parties at sea or onshore will take place, the choice of non-initial locations for onshore parties, changes in ports caused by adverse weather conditions or other circumstances outside the Organizer’s control, changes to the DJs list which will perform at the event, etc.

VI.3 In the event that major changes in the organization of the event are necessary, the Organizer shall immediately notify the Participant and communicate to the Participant the options available to him/her, depending on the type of major change occurring.

VI.4 In the category of major changes may be included, but not limited to: change of date of event, change of location of event, Organizer not able to provide accommodation on the boat to the Participant or other facilities included in the package purchased by the Participant, etc.

VI.5 In the case of major changes to the organization of the event, the Participant shall be entitled to choose one of the following:
a) to accept any changes that have occurred without being able to request compensation or partial refund of the ticket price;
(b) to demand a refund of the price paid.

VI.6 The Participant shall be required to notify the Organizer about the choice made within a maximum of 5 calendaristic days from the time when the Participant was notified of the major change. If the Participant does not provide the option within the specified time limit, he/she shall accept the changes without being able to request compensation or partial refund of the ticket price.

VI.7 In case in which the Organizer has to cancel the event due to events above the willpower of the Organizer (e.g. but not limited to: natural disasters, war, pandemic, adverse weather conditions that do not allow the event to be carried out safely, etc.), the Organizer will refund the price ticket to the Participant within 30 days of the date when the event should have occurred.
VI.8 In case in which the Organizer is required to postpone the event to a later date due to events above the willpower of the Organizer (e.g. but not limited to: natural disasters, war, pandemic, adverse weather conditions which do not allow the safe conduct of the event, etc.), the Participant may choose one of the following:

a) extending the validity of the purchased ticket to give the Participant priority access to the rescheduled event;
b) claiming 30% of the amount of the ticket purchased.

VI.9 If the Organizer cancels the reservation of the Participant for reasons beyond the fault or will of the latter, the Participant is entitled to the refund of the entire ticket price purchased.

VI. 10 If the Participant cancels the reservation:
(a) within 24 hours of receipt of the electronic ticket, he/she may request the refund of the amount of the ticket paid;
b) after 24h after receipt of the electronic ticket, but not more than 2 weeks after receipt of the ticket, he/she shall be entitled to a refund of 50% of the amount of the ticket purchased.
c) 2 (two) weeks or more after receipt of the electronic ticket, the Participant shall not be entitled to request the refund for the amount of the ticket purchased.

VI. 11 In all cases, the Participant is required to communicate the decision to cancel the reservation to the Organizer by e-mail.

VI.12 In the situation in which the Participant notifies the Organizer about the cancellation of his/her ticket with 2 weeks or less prior the event, the Participant is obliged to pay 15% of the ticket price as compensation to the Organizer.

VI.13 Obviously, the failure of the Participant to attend the event does not entitle the Participant to claim back the amont paid for the ticket.

VI. 14 The waiver by the Participant of any of the facilities included in the purchased package does not entitle the Participant to claim the amount for the service waived by the Participant.

VI. 15 By purchasing the ticket, it is presumed that the Participant will participate in all days of the festival. The Participant’s decision to not partake in 1 (one) or more days of the festival is equivalent to the Participant’s total renounciation to take part in the festival. In this case, the Participant will not be refunded the value of the services he/she chose to give up, but he/she may be liable by the Organizer to pay compensation amounting to 20% of the ticket value.
VI.16 The provisions of Article 15 shall also apply where the Participant has opted for the Own boat experience package.

CHAPTER VII
TYPES OF BOATS
VII.1 The Organizer shall make available to the Participants a number of 30 boats, but this number can vary depending on the number of the Participants that purchased the tickets to the festival.

VII.2 The maximum allowed number of participants who may be accommodated on board a craft is 8 to 10 persons.

VII.3 The types of craft available to Participants may be different, may have a different number of cabins or different specifications.

VII.4 On board each craft the presence and (compulsory) services of a professional skipper are provided. No one may give up his services.

VII.5 The Organizer shall communicate to each Participant, 2 weeks prior the event, via email, the craft on which he/she was assigned and the port in which the boat is berthed.

VII.6 The types of craft which the Organizer makes available to the Participants may undergo amnedments/changes, depending on the conditions or circumstances that may arise until the event begins. In this case, the Organizer shall communicate to the participant within a timely manner any changes to the type of craft made available. The Organizer shall exercise all due diligence to ensure that the new type of craft has similar characteristics to the craft to which the Participant was initially assigned. Following a change in the type of craft, the Participant will not be liable to pay any price difference due to the allocation of a upgraded craft type to the original craft.

CHAPTER VIII
CHECK-IN PROCEDURE
VIII.1 Participants shall be present at the meeting point in the Marina, which will be communicated to them by the Organizer via e-mail, 2 weeks prior the event. The check-in will be carried out on 28.05.2022 in Kastela at 15:00.

VIII.2 Each participant shall present the identity document with which he/she is legitimized in order to validate his/her access to the craft, according to the list of participants that the Organizer provides to the Navy. The provisions of Articles V.5 and V.6 shall apply. The Organizer cannot be held responsible if the Participant submits an invalid or deteriorated travel document.
VIII.3 Each Participant shall submit at the time of embarkment one of the following documents:

a) the (digital) vaccination certificate/vaccination certificate, if the Participant has been vaccinated for Covid19;
b) a negative PCR-Covid 19 test, carried out at least 72 h prior the event;
c) a negative antigen test carried out at least 72 h prior the event;
d) medical evidence (in English) to certify that the Participant suffered from Covid19 less than 3 (three) months prior the event.
VIII.4 If it is found that one of the Participants does not have the minimum legal age for participating in the event, according to Article IV.5, his/her access will not be allowed, and the amount for the purchased ticket will not be refunded by the Organizer.

VIII.5 As soon as the participation of the Participant on the Navy list is confirmed and the identification data correspond, the Participant will receive a wrist band which he/she will wear throughout the course of the event and he/she will be directed to the craft he/she has been assigned to.

VIII.6 The Participant is obliged to maintain the bracelet in the best condition, not to damage it or to destroy it, this obligation being solely the responsibility of the Participant.

VIII.7 The Participant is obliged to constantly verify the travel rules and conditions applicable to the territory of Croatia, but also those displayed on the website of the Foreign Ministry of the State from which he/she came, in order not to be in any of the situations prohibiting/restricting access to the territory of Croatia. If the Croatian authorities require quarantine for people entering the territory of Croatia, the Participant shall assume the obligation to comply with all rules established by the authorities, the Participant being solely responsible for this.

VII.8 Identity cards (national identity cards, passports, drivers licences) will be held by the keeper throughout the whole duration of the festival. When debarking, if the Participant requires the identity cards onshore, the skipper will temporarily hand the documents to the Participant, providing that the latter will return these to the skipper, upon arrival to the boat.

CHAPTER IX
CHECK-OUT PROCEDURE
XI.1 Check-out will take place on Saturday, 04.06.2022, in Kastela, at 09:00.
XI.2 We do not hold responsibility for the objects forgotten on the boats; we will try to do whatever is neede in order to help the Participant to find his/her objects, ut without guaranteeing the success of the action.

CHAPTER X
THE CONDUCT OF THE EVENT
X.1 The event will take place from28.05 to 04.06.2022 in Croatia. Its deployment per day and per location is forseen Chapter I of this Regulation.

X.2 The Organizer has the right to change the location of the festival for one of / over several days, if unforeseen events occur that do not allow the Organizer to follow the initial organization plan.

X.3 Participants are not allowed to board the craft if they carry any of the prohibited items, as set out below:
LIST OF FOBIDDEN ITEMS:
Drugs or other hallucinogenic substances;
Arms (whether the Participant holds a permit to do so);
Explosives;
Paralyzing sprays;
Drones

X.4 Animals access is strictly prohibited onboard the craft.

X.5 By purchasing the ticket, the Participants declare that they are psychically and physically fit to participate in the event, with the Organizer not taking any responsibility for any incidents to which the Participant is subject.

X.6 The Organizer shall inform the participants that during the parties’ conduct, sound or light games may be organized. These may have adverse medical effects on people suffering from epilepsy.

● Rules of conduct during the event
X.7 The Participants shall comply with the provisions of this Regulation, the applicable laws in force, the social and conduct standards. They shall be prohibited from carrying out activities that could endanger their safety and integrity, or those of other participants.

X.8 The Organizer will not be liable for any damage caused by the Participant through the breach of this Regulation.

X.9 The abusive, aggressive or harmful conduct of a Participant against the other participants or against any member of the Organizer’s staff, or of any partner of the Organizer, including the skipper, is not permitted in any way, the Organizer having the right to cancel the reservation of the Participant concerned, without the possibility that he/she may be refunded the partial or total amount of the ticket. Depending on the damage caused, the Organizer may claim compensation from the Participant in accordance with the damage caused.

X.10 The Participant is required to fully comply with the skipper’s instructions. The latter is the only person to make decisions regarding the navigation/driving of the craft, based on his experience and knowledge. He will exercise all due diligence to comply with the festival’s organization plan, but he is entitled to take the best measures for the safety of crew members if the situation arises, even if this will require the temporary change of the boat’s itinerary.

X.11 The Organizer shall recommend responsible and moderate consumption of alcoholic beverages to Participants. The Organizer is not responsible for injuries or damages that may occur due to irresponsible drinking.

X.12 The Organizer has a zero tolerance policy in relation to the possesion, marketing or consumption of drugs or other hallucinogenic substances on board the craft and throughout the duration of the event. The Organizer is not responsible for injuries or damage that may occur due to the use of drugs or other hallucinogenic substances.

X.13 In the case provided for in Article 12, the Organizer reserves the right to notify the competent authorities.

X.14 Any advertising activities performed by Participants during the course of the event are prohibited. Any kind of offensive, immoral, discriminatory behavior by participants throughout the festival is also prohibited.
Lost and Found Property
X.15 The Participant is solely responsible for any personal items he/she holds on him/her or onboard of the craft.
X.16 The Organizer does not assume responsibility for the loss of the participants’ personal belongings, but will do the best in the attempt to find the objects in question.

X.17 In case of property loss, the Participant shall communicate this information to the Organizer via email, the latter trying to support the Participant by the actions he deems useful and necessary. However, the Organizer shall not guarantee that the lost object will be found and shall under no circumstances be held liable for the loss suffered by the Participant.

X.18 Any Participant who finds a lost object that might be considered to belong to another participant may notify the Organizer of this via email.
Products and Services

X.19 The benefits and facilities included in the ticket price are listed in Chapter III of the present Regulation. The Organizer shall guarantee the participant these are implemented.
X.20 In regards to the Organizer’s guaranteed transport from the airport to the Marina of the Participants, the Organizer will schedule 2 shuttle transfers on 28.05.2022 on the airports from Zadar and Split, depending on the flights’ schedule of the participants.

X.21 The Organizer does not guarantee a certain reduced waiting time for the transfer, as this will depend on the number of participants who will land in that timeframe and who will choose to travel by the means offered by the Organizer.
X.22 The Organizer is not required to verify any changes in the flight schedule of any Participant, therefore it is the responsibility of the Participant to notify the Organizer within a reasonable time of any cancellations, flight delays.

X.23 In the event of flight delays resulting in the Participant being unable to catch the transfer provided by the Organizer, the Organizer may not be held liable but shall use all reasonable means to ensure another transport for the Participant. The Organizer can not guarantee that such alternative transport will be ensured.

X.24 The Participants who choose to land in Croatia earlier than the festival’s start date (25.09.2021), will insure their own transport and cannot claim reimbursement from the Organizer for the costs of the airport to Marina transport service.

X.25 The Organizer shall refund the amount for the transport from the airport to the Marina to Participants only if he is no longer able to provide the service at his fault.

X.26 The transport is provided by the Organizer only from the airport to the Marina. Participants who choose to travel by non-air means of transport shall bear the costs of their chosen transport.

X.27 The acccess to the boat will be carried out in accordance with the boarding procedure provided in this chapter. The procedures from Chapter. VIII shall remain applicable.

X.28 The Participant is assured access and participation at the offshore boat’s day parties and at the night parties on land at the premises selected by the Organizer, in accordance to the organization plan. The Festival’s Opening Party will take place on Sunday, 29.05.2022, on land, in one of the Organizer’s partner locations, where only the festival participants will have exclusive access. For other onshore parties, the participants in the festival will be given an exclusive area of the premises.

X.29 A professional skipper is allocated to each boat, the services which are provided being included in the ticket price. The services of the skipper may not be waived under any circumstances. The Organizer reserves the right to change the skipper if the circumstance requires so and will inform the participant thereof within a reasonable time.

X.30 The Participant will benefit from the all-inclusive package in terms of food and drink. Each boat is supplied with food which the Participants will use to prepare dishes according to recipes that the Organizer provides.

X.31 The Participant does not have the right to board the craft with food or drink purchased by him/her. In cas thee the Participant will board the craft with his/her food or/and drink he will pay an extra tax and he/she shall not be entitled to claim reimbursement of the amount of the all inclusive service included in the package. Upon the Participant’s request, the Organizer can offer food and drinks supply for the Participant (other than what it is included in the all inclusive package) for a charge.

X.32 The discounts / vouchers included in the package are offered by the Organizer at the restaurants/ sites selected by the Organizer.

X.33 The Personal Chef extra-option can be purchased no later than 1 month prior the event and consists in providing the 3 (three) main meals of the day prepared by the designated chef for the boat. The recipes prepared by the chef will be set by him, per days, depending on the food supplied to the boat.

X.34 The Personal Bartender extra-option includes the provision of services of a professional barman on board the boat, who will prepare various personalized drinks, cocktails, shots.

X.35 The Own boat Experience extra-option allows the participants purchasing it to participate in the festival by attaching their own boats to the boat group on which all other participants in the festival, package-holders are located (The EPIC one, The EPIC Couple, The EPIC Crew). They are allowed access to the festival’s sea and land parties, and they can follow the other participants’ boats itinerary.

X. 36 Those who buy the Own boat Experience extra-option do not have the possibility to choose just certain days of the festival to attend. If during the festival, these participants do give up participation in the festival, the Organizer is not obliged to refund the money paid by them, and the participants are not entitled to claim any partial refund of the ticket value, corresponding to the service(s) they gave up on.

X. 37 The Supply the Boat extra-option is available only for the Participants who purchased the Own boat Experience extra-option and it provides food and drink for their personal boats, so that the Participants on these boats can prepare their own dishes.

X. 38 The music during the day parties will be provided by the DJ participants to the festival; They will mix from a single boat around which all the boats on which the Participants are based will be grouped.

X.39 Each boat is equipped with a high-performance sound system that will allow the Participants to enjoy high-quality sonorization.
Health Care Insurance
X.40 Throughout the course of the event, at least 2 nurses will be part of the crew to provide the necessary medical service if needed.
X.41 The nurses will always be in contact, if necessary, with a doctor who will give them the necessary guidance. For cases requiring hospitalization, the Participants shall be directed to a hospital establishment where they will be provided with the necessary care. The Organizer shall not be responsible for paying any costs of hospitalization or surgery.
Ensuring the protection and security of the Participants
X.42 The Organizer provides protection and security for participants at night-time parties on land. The protection and security of participants will be provided by qualified and accredited staff.

X. 43 The Participants are obliged to be respectful and to conduct proper behavior towards the members of the protection and security staff.

X.44 In case of incidents requiring evacuation of Participants from the area, the security personnel will apply the required evacuation procedure. In case the Participant causes conflicts/ fights, he/she risks to be excluded from the festival.
Other Services
X.45 The Participant is required to communicate any special requests to the Organizer and the Organizer will exercise due diligence to satisfy the Participant’s requirements. However, the Organizer does not guarantee such requirements to be met, nor can he be held responsible for the failure to meet the Participant’s requirements.
X.46 At the ticket purchasing time, the Participant declares that he/she is fit in every aspect to participate to the event. If they suffer from certain conditions that may have even a minimal effect on their integrity or health condition, the Organizer reserves the right to deny the Participant’s access to the event and will not be obliged to refund the ticket price purchased by the Participant. However, the Organizer will be able to allow access only if the Participant shows a medical certificate stating that he/she is fit to partake in the event.

CHAPTER XI
THE ORGANIZER’S COMMITMENTS

XI.1 The Organizer shall guarantee the Participant access and facilities to the package he/she has purchased. Amendments made by the Organizer to the deployment plan shall be communicated by the oOrganizer to the Participant, in compliance with and in application of the provisions of this Regulation.

XI.2 The organizer assumes responsibility for making every endeavor to conclude partnership/service contracts with collaborators that are of a reasonable standard as regards the quality of the service provided.

XI.3 The Organizer shall not be responsible for the actions of the Participants taking place outside the boats or land premises where the Organizer provides the host of the evening parties.

XI.4 The return and refund policy for the partial or total amount of the ticket or other compensation/compensation is covered by this Regulation.

XI.5 The Organizer is not responsible for any defects of the sound systems, but shall exercise all due diligence to remedy them.

CHAPTER XII
INTELLECTUAL PROPERTY. THE COLLECTION AND DISTRIBUTION OF PHOTO – VIDEO MATERIALS

XII.1 The Organizer holds all intellectual property rights to trade names, logos, e-mail addresses, domain names or URLs, correspondence used, database, graphics, e-mail, business cards and other materials, signs, logos, trade marks and materials, texts and all information, whether or not they are registered, from the Organizer’s website or other online channels/platforms in relation to the event. They may not be used, transferred, assigned, modified or distributed without the express written consent of the Organizer.
XII.2 The Organizer has the right to collect and distribute photos and/or videos taken during the event. By purchasing the ticket, the Participant agrees that the Organizer will use these materials for promotion through any advertising channel. The Organizer has the right to transmit these materials, for the same advertising purpose, to the festival’s collaborators or partners.
XII.3 If the participant does not wish to appear in the promotional material of the event, he/she shall state this expressly in writing by sending an e-mail to the Organizer, stating all the identification details, at least 2 (two) days prior the event.

XII.4 Participants may use the photo/video material for personal purposes only on social media sites or networks. They are not be entitled to use these materials for commercial purposes except with the express consent of the Organizer, requested in advance via e-mail. Otherwise, the Organizer hasthe right to request immediate removal of the concerned materials.

CHAPTER XIII
PERSONAL DATA PROTECTION – GDPR

XIII.1 All the information regarding the categories of personal data collected, mode of collection, purpose of collection, rights of the data subject are set out in the Privacy Policy.
CHAPTER XIV
SUGGESTIONS AND COMPLAINTS

XIV.1 The participants shall have the right to communicate in writing to the Organizer any suggestions or claims they have regarding the conduct of the event. The Organizer shall use his best endeavors to find the best solution to remedy the problem raised within a reasonable time.

XIV.2 The Organizer shall not be liable for any issues arising, about which he has not been notified by the Participant via email.
CHAPTER XV
DISPUTES AND APPLICABLE LAW

XV.1 The disputes between theOorganizer, on the one hand, and the Participant, on the other, will be settled by amicable means. In case the parties fail to reach consensus this way, they will appeal to the Romanian competent courts from the Organizer’s headquarters, the applicable law being the Romanian law.